ô Jerusalem The Biography Epub À Jerusalem The

Najnowsza książka autora światowych bestsellerów Stalin Dwór czerwonego cara Stalin Młode lata despoty oraz Potiomkin i Saszeńka Pasjonująca opowieść o historii Jerozolimy na tle wojen powstań i losów jej królów cesarzy zdobywców oraz proroków świętych pisarzy poetów którzy tworzyli burzyli odbudowywali i spisywali dzieje Świętego Miasta Od króla Dawida do Ariela Szarona od Abrahama do Jezusa i Mahometa od Józefa Flawiusza do Amosa OzaWykorzystując nieznane wcześniej archiwalia najnowsze badania naukowe oraz dokumenty swojej rodziny i własne wspomnienia Simon Sebag Montefiore stworzył wspaniałą epopeję trzech tysięcy lat wiary fanatyzmu zbrodni i współistnienia Znakomita biografia Jerozolimy Simona Sebaga Montefiorego ma wielkość i rozmach jej trzechtysiącletniej historii Dzięki tytanicznej pracy badawczej autora i jego talentowi ożywiania przeszłości ta fascynująca książka jest prawdziwą skarbnicą wiedzy zarówno dla uczonych jak i laikówHenry Kissinger


10 thoughts on “Jerusalem The Biography